31

Digitální restaurování 

českého filmového 

dědictví

Díky projektu a podpoře ze strany Ministerstva kultury ČR se Národní filmový 
archiv stal garantem dosud největšího projektu digitalizace v historii českého 
filmu. Celkem 14 filmů a filmových programů prošlo náročným procesem 
digitálního restaurování, aby se znovu mohly objevit v českých i zahraničních 
kinech v kvalitě, která odpovídá jejich premiérovému uvedení. Mezi filmy byly 
vybrány české filmové klasiky různých žánrů jako Adéla ještě nevečeřela, 
Starci na chmelu, Tři oříšky pro Popelku či Ikarie XB1. Projekt doprovázela četná 
promítání a vzdělávací aktivity pro laickou i odbornou veřejnost, které proběhly 
v České republice i v zahraničí. Vedle samotné digitalizace a navracení filmů 
zpět na filmová plátna se projekt soustředil i na osvětové aktivity, publikaci 
popularizačních i odborných textů a knih, výzkum a práci s veřejností.   

„Nejviditelnější složkou a hlavním cílem projektu bylo jistě samotné digitální 
restaurování a navrácení restaurovaných filmů zpět do kin. Pro NFA však mělo 
velký význam i navázání konkrétní spolupráce s našimi projektovými partnery, 
Norskou národní knihovnou a sdružením CESNET. Tato spolupráce položila 
důležité základy pro další vývoj NFA v komplexní oblasti digitální archivace, 
kterou považuji za možná nejkritičtější téma pro nejbližší léta.“

Matěj Strnad, koordinátor digitalizace a metodik rozvoje 
audiovizuálních sbírek NFA

„Rozsáhlý historický výzkum a detailní analýza filmových materiálů uložených 
(mimo jiné) v Národním filmovém archivu nám umožnily filmy nejen zpřístupnit 
v jejich původní podobě, ale také hlouběji poznat naši filmovou historii.“

Tereza Frodlová, filmová restaurátorka NFA

Příjemce 
Národní filmový
archiv (ČR)

Partneři
Norská národní 
knihovna (NO)

CESNET (ČR)