Digitální restaurování českého filmového  

dědictví je projekt, který se zaměřil na zachování 

a zpřístupnění českého filmového dědictví 

v současných technologických podmínkách. 

Primárním cílem byla digitalizace a digitální 

restaurování vybraných filmů, respektive 

filmových programů.

Vybrané úspěšné projekty