Digitální restaurování 

českého filmového dědictví

Záběr z digitálně restaurovaného filmu Ikarie 

XB1, který byl uveden na Festivalu v Cannes 

2016. Foto: Národní filmový archiv