Prostřednictvím 

EHP a Norských fondů 

přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko  

ke snižování ekonomických a sociálních  

rozdílů v Evropském hospodářském  

prostoru a k posílení bilaterálních vztahů  

s 16 přijímajícími zeměmi ve střední, východní  

a jižní Evropě. EHP a Norské fondy patří mezi 

dotační tituly, které kladou důraz na sdílení  

a výměnu zkušeností mezi partnery.

Česká republika rozdělila v programovacím 

období 2009–2014 

přibližně 3,5 mld. Kč, které 

směřovaly do řady oblastí. Dlouhodobě je 

podporována 

obnova a prezentace kulturního 

dědictví.