Movité kulturní 

dědictví

Na obnově  interiéru renesančního kostela Nanebevzetí Panny 

Marie v Horním Maršově se podílela řada dobrovolníků, předních 

restaurátorů a specialistů. Byly obnoveny zdi, podlahy, oltářní 

barokní  plastiky, truhlářské výrobky a krov kostela. Byly 

vyřešeny statické problémy a problémy s vlhkostí a kondenzací 

vzduchu. Kostel tak byl znovu plně otevřen veřejnosti a slouží 

jako místo pro setkávání a kulturní zážitky. Foto: Zuzana Vacková