23

Státní hrad a zámek 

Český Krumlov –  

Centrum studijních 

pobytů

Příjemce 
Národní památkový 
ústav (ČR)

Partneři
Univerzita HLB – Fakulta 
zemědělství a rozvoje  
venkova (NO)

Dalhousie University, 
Fakulta umění a sociálních 
studií (CAN)

ČVUT, Fakulta architektury 
(ČR)

Univerzita Karlova, Centrum 
pro otázky životního prostředí 
(ČR)

Akademie múzických umění 
Praha, Ústav taneční vědy, 
Hudební a taneční fakulta (ČR)

Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích, 
Filozofická fakulta (ČR)

Město Český Krumlov (ČR)

Nadace Barokního divadla 
zámku Český Krumlov (ČR)

Centrum studijních pobytů je umístěno na prvním zámeckém nádvoří v budově 
bývalé konírny. V prostorách dvou monumentálních sloupových síní vznikly 
přednáškové sály, naopak místnosti v patře a podkroví nyní slouží k ubytovacím 
účelům. Účastníci studijních pobytů se zde zaměří nejen na problematiku správy, 
obnovy a rozvoje památky UNESCO, ale také na otázky z oblasti kultury  
a rozvoje venkova v Čechách a střední Evropě. Díky partnerské spolupráci šesti 
univerzit z Čech, Norska a Kanady se Český Krumlov stane prvním oficiálním 
středoevropským centrem pro studium rozvoje venkova a prohloubí se spolupráce 
v oblasti kulturních středoevropských studií.