Státní hrad a zámek 

Český Krumlov – Centrum 

studijních pobytů

Sloupová síň bude sloužit jako jeden 

z přednáškových sálů. Foto: Ladislav Pouzar