1

18

LOM PRAHA s.p. je tradičním podnikem českého leteckého průmyslu. Jedná se o státní 

podnik, jehož zřizovatelem je Ministerstvo obrany ČR. LOM PRAHA s. p. působí na českém 

i zahraničním trhu a zabývá se generálními opravami a modernizací vrtulníkové techniky. 

Rovněž poskytuje letecký výcvik pilotů v Centru leteckého výcviku v Pardubicích.  

Více o projektu: www.staraaerovka.cz