17

Návrat historických 

letadel do památných 

hangárů č. V a VI  

AERO v Letňanech

Areál Staré Aerovky je jedním z mála leteckých komplexů, který se dochoval 
do současné doby ve své celistvosti. Je ukázkou architektury spojené jak s počátky 
československého letectví, tak s rozvojem letecké techniky v průběhu 2. světové 
války. Hangár č. V byl postaven v rámci budování nových prostor pro firmu AERO 
v letech 1940–1941 a momentálně je v něm umístěna expozice bombardovacích 
a bitevních letounů a stíhacích bombardérů ze sbírek Vojenského historického 
ústavu Praha z období od 2. světové války až do 80. let min. století. 

Hangár č. VI je historicky prvním hangárem firmy AERO k sestavování a zalétávání 
letadel. Po nedávné náročné rekonstrukci se do něj přestěhovala expozice 
mapující historii firmy Aero. 

30. dubna 2016 se areál Staré Aerovky konečně otevřel široké veřejnosti. 
Ve 48. muzejní sezóně Leteckého muzea Kbely, kterého je expozice Staré Aerovky 
součástí, zavítalo do areálu 70 tisíc návštěvníků. Muzeum je otevřeno v letní 
sezoně od května do října.

„Celý projekt probíhal déle než rok a půl a jeho výsledek předčil naše očekávání. 
Stará Aerovka se stala místem pravidelných dostaveníček leteckých fanoušků, 
školních exkurzí i návštěvníků z celé republiky hledajících netradiční výletní 
destinace. Pro LOM PRAHA s. p. bylo ctí podílet se na tak významném projektu 
a pro mě osobně to byla obrovská zkušenost a srdcová záležitost. Pro další 
generace se podařilo zachránit místo, kde před téměř sto lety vznikalo 
československé letectví. Velký dík patří EHP a Norským fondům, bez jejichž 
pomoci by realizace nebyla možná.“

Věra Polanecká, manažerka projektu

Příjemce 
LOM PRAHA, s. p. (ČR)

Partner
Vojenský historický  
ústav Praha (ČR)