Jedinečný soubor historických budov areálu 

bývalé firmy AERO, který se nachází  

na letišti Praha-Letňany, se podařilo zachránit 

díky dlouhodobému úsilí státního podniku 

LOM PRAHA. Cílem projektu byla celková 

rekonstrukce dvou nejohroženějších hangárů 

a vybudování muzejního komplexu, který 

přibližuje historii československého letectví. 

Vybrané úspěšné projekty