1

12

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy patří tradičně k nejlepším vědeckým  

a vzdělávacím institucím v celé České republice. Kromě vlastní odborné činnosti usiluje 

o vytváření vhodných podmínek pro fyziku, matematiku, informatiku a příbuzné obory.