11

Záchrana rotundy 

sv. Václava 

na Malostranském 

náměstí v Praze

Příjemce 
Univerzita Karlova, 
Matematicko-fyzikální 
fakulta (ČR)

Rotunda sv. Václava pochází z konce 11. století a je pravděpodobně spojena  
s korunovací prvního českého krále Vratislava II. (kolem 1033–1092, králem  
od roku 1085). Unikátní je zejména nález 74 podlahových dlaždic v původním 
uložení, jak je zanechala ruka neznámého řemeslníka před tisícem let, včetně 
daktyloskopických stop. Restaurování fragmentu proto proběhlo 

in situ. V části 

rekonstruované památky je k vidění také velmi věrná replika dlažby. Porovnáním 
téměř tří desítek zachovaných rotund se podařilo pracovníkům Národního 
památkového ústavu odhalit postup práce středověkého architekta a metodou 
zpětného projektu rekonstruovat také pravděpodobnou podobu rotundy  
sv. Václava.

O projektu byl natočen film 

http://www.nase-rotunda.cz/video. S ohledem  

na zachování restaurovaného stavu rotundy budou prohlídky umožněny pouze  
při speciálních příležitostech, např. v rámci Muzejní noci. Rotundu si je nicméně 
možné prohlédnout virtuálně na stránce 

www.rotunda.pano3d.cz.

„Velmi nás překvapil živý zájem veřejnosti o tento projekt. V praxi to, alespoň 
podle mého názoru, dokazuje, že občané ČR mají upřímný zájem o vlastní kořeny 
a identitu. Finanční podporu veřejnosti považujeme za nebývalý úspěch, protože 
mnohé sbírky na obnovu památek trvají dlouhá léta a někdy se je ani nepodaří 
zcela naplnit. Je to možná takový malý svatováclavský zázrak.“

RNDr. Martin Vlach, Ph.D., vedoucí projektu