V číslech

mil. Kč  výše grantu

vyzdvižených zlomků keramiky a zvířecích kostí

nalezených výrobků ze zvířecích kostí

m

2

 plochy geodeticky zaměřených 

a zakreslených ve třech souřadnicích

7,3

 31 888

 210

 226

terénních fotografií pořízených při fotodokumentaci

zapojených expertů

dárců

1 590

12

800

mil. Kč získaných od dárců na dofinancování projektu

2,4

let byla rotunda sv. Václava považována za ztracenou

376

virtuální model rotundy 

1

dokumentární film

1

Týmu archeologů se v roce 2004 podařilo 

odkrýt románskou dlažbu, která zůstala  

skryta více než 725 let. Foto: Jiří Coubal