Během dvou let se díky spolupráci 

archeologů, restaurátorů, stavbařů a dalších 

odborníků podařilo zrekonstruovat prostor 

románské rotundy sv. Václava, která byla 

376 let považována za ztracenou. Základy 

rotundy s unikátním fragmentem dlažby 

vyšehradského typu se nachází v prostorách 

Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity 

Karlovy na Malostranském náměstí v Praze.

Vybrané úspěšné projekty

Současný pohled do rotundy.

Foto: Luboš Svoboda