Záchrana rotundy sv. Václava 

na Malostranském náměstí  

v Praze