Život v dětském domově se od běžného života 

v rodině v mnoha ohledech liší. Je spoután 

mnoha pravidly, která z „domova“ i přes 

sebelepší podporu personálu dělají instituci. 

Ve své stávající podobě nemohou tyto instituce 

vytvořit dostatečně rodinné prostředí. 

mil. Kč

zapojené kraje

technických dokumentací objektů v rámci 

Zlínského kraje

V číslech

20

5

 transformačních plánů pobytových zařízení

počet dětských domovů pro děti 

do 3 let ve Zlínském kraji

Metodika zpracování plánů transformace pobytových 

zařízení v oblasti péče o ohrožené děti

2

1

 1

 11

 0

krajská strategie v rámci Pardubického kraje

vzdělávacích aktivit pro odbornou veřejnost 

a pracovníky zapojených zařízení v Pardubickém kraji

20

téměř