11

 2

 1

V České republice se v roce 2015 nacházelo 

téměř 9 tisíc dětí a mladých lidí v ústavní péči.

(Údaje čerpány ze zdrojů MŠMT, MPSV a MZ.)

mil. Kč

podpořených projektů 

 

 

projektů neziskových organizací

 

 

předem definovaný projekt MPSV

 54,2

projekty na krajské úrovni

 14

Program v číslech