Každé dítě má právo formulovat a svobodně 

vyjadřovat své názory ve všech záležitostech, 

které se ho dotýkají, přičemž se názorům dítěte 

musí věnovat patřičná pozornost odpovídající 

jeho věku a úrovni. 

(Evropská úmluva o výkonu práv dětí, v platnosti 

v České republice od 1. července 2001.)