O programu

Na nízkou kvalitu péče o ohrožené děti

v České republice opakovaně poukázaly české

i mezinárodní organizace. Výbor OSN pro práva

dítěte upozornil na rozšířené vnímání ústavní

péče jako primární alternativy pro rodinné

prostředí a nedostatek preventivních služeb

a komunitních služeb rodinného typu. Důsledkem

toho je vysoký počet dětí umístěných do péče

mimo svůj domov, zejména do ústavní péče.

Ve většině případů byla hlavním důvodem

odnětí dítěte hmotná a finanční situace rodiny.