24

Název projektu 

Příjemce 

Partner  

Grant (Kč)

Zapojení dětí z Jihočeského kraje 

Krizové centrum 

THEIA – krizové centrum o. p. s.

 

3 161 168

do rozhodovacích procesů v rodinných 

pro děti a rodinu

záležitostech 

v Jihočeském kraji, z. ú.

Mám ADHD a vím, co smím 

Centrum pro rodinu 

 

 

2 159 908

 

a sociální péči

Celkem 

 

  

25 496 443

Projekty neziskových organizací

b)  Zvýšení povědomí o právech dítěte prostřednictvím místních či národních aktivit

Název projektu 

Příjemce 

Partner  

Grant (Kč)

Hlasy dětí – a co s tím uděláme? 

DOMUS – Centrum 

 

 

4 475 949

 

pro rodinu, z. s.

Osvětová kampaň zaměřená na práva 

Kruh rodiny, o. p. s. 

Nadační fond J&T

 

2 265 242

dětí v náhradní rodinné péči

Hlasy ohrožených dětí 

Ašta šmé, z. s. 

 

 

2 045 880

Celkem 

 

 

 

8 787 071