23

Projekty neziskových organizací

a)  Podpora systémů a opatření na ochranu dětí

Název projektu 

Příjemce 

Partner  

Grant (Kč)

Dítě v centru 

SPONDEA, o. p. s. 

Oslo Krisesenter

 

2 483 061

  

Odbor sociální Krajského úřadu

 

 

Jihomoravského kraje

 

Rodinné kruhy na Vysočině 

TREMEDIAS, z. s. 

 

2 580 180

Bezpečná síť – tranzitní péče jako systematický 

Šafrán dětem, o. p. s.  

3 276 432

nástroj zapojení dětí do rozhodovacích procesů

O dětech s dětmi 

Ratolest Brno, z. s. 

 

1 712 051

Hlas dítěte v náhradní rodinné péči 

Kruh rodiny, o. p. s. 

 

6 849 417

a jak mu naslouchat

Norsko – české sdílení zkušeností o náhradní 

Kruh rodiny, o. p. s.

 

SOS Childrenʼs Villages

 

384 266

rodinné péči a péči o ohrožené rodiny

  

Norway

 

Konference V nejlepším zájmu dítěte 

Nadační fond J&T

 

Norské ředitelství pro záležitosti

 

1 001 400

  

dětí, mládeže a rodiny

  

  

Government Agency for Child

 

 Protection

 

  

Kruh rodiny, o. p. s.

 

Hrajeme si s příběhy – nová metoda 

NVF, o. p. s. 

Host – Home – Start ČR

 

1 888 560

pro zapojení dítěte do rozhodovacích procesů