22

Předem definovaný projekt

Název projektu 

Příjemce 

Partner  

Grant (Kč)

Kodifikace právní úpravy podpory rodin, 

Ministerstvo práce 

Norské ředitelství pro záležitosti

 

27 721 198

náhradní rodinné péče a systému péče 

a sociálních věcí 

dětí, mládeže a rodiny

o ohrožené děti

Transformační plány na úrovni krajů

Název projektu 

Příjemce 

Partner  

Grant (Kč)

Transformace péče o ohrožené děti a mládež 

Pardubický kraj 

 

10 874 645

Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji 

Zlínský kraj 

 

7 794 539

Mezinárodní spolupráce v oblasti  

Zlínský kraj

 

Government Agency for Child

 

1 222 132

Ohrožené děti a mládež

  

Protection

Celkem 

  

19 891 316

1

 

Po ukončení projektu byly prostředky přesunuty do Výzvy k podání žádostí o podporu aktivit ve spolupráci 

 s institucemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a dále využity na dodatečné aktivity podpořených projektů.

doprovodná aktivita projektu, 

která rozšiřuje spolupráci 

s partnery z Norska a Islandu

partner z Norska 

partner z Islandu

partner z České republiky

Legenda

Seznam podpořených projektů 

1