21

1

 

Den sociálních služeb v Hustopečích v rámci projektu 

 

Dítě v centru. Foto: Archiv SPONDEA, o. p. s.

2

 

Den sociálních služeb v Břeclavi v rámci projektu Dítě v centru.  

Foto: Archiv SPONDEA, o. p. s.

3

 

Zapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů 

 

v rodiných záležitostech. Foto: Archiv THEIA – krizové centrum o. p. s.

4  

Školení v Ústí n. Labem. Foto: Archiv Šafrán dětem, o. p. s.

5

 

Právo na informace. Foto: Archiv Kruh rodiny, o. p. s.

6

 

Obrazy na výstavě Hlas mezi Hlasy nesly vzkazy svých tvůrců. 

 

Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat. 

 

Foto: Archiv Kruh rodiny, o. p. s.

7  

Výsledky transformačních plánů a shrnutí projektu Pardubického 

 

kraje zazněly na konferenci v Pardubicích v dubnu 2016.

 

Foto: Suzana Jovaševićová

6

7

5