Obrazy z výstavy Hlas mezi Hlasy 

(Nová Scéna Národního divadla v Praze, 

3–4/2017). Foto: Archiv Kruh rodiny, o. p. s.