Pěstounská péče dlouhodobá a pěstounská 

péče na přechodnou dobu jsou stejně 

důležité formy náhradní rodinné péče. 

Ačkoliv počet pěstounů každoročně roste, 

je důležité zvyšovat povědomí veřejnosti,  

školit další pěstouny a snižovat tak počet 

dětí v ústavech.