15

Závěrečná konference projektu. 

Foto: Archiv Šafrán dětem, o. p. s.

Bezpečná síť – tranzitní péče 

jako systematický nástroj 

zapojení dětí do rozhodovacích 

procesů 

Příjemce
Šafrán dětem, o. p. s. (ČR)

Šafrán dětem se již dvanáctým rokem věnuje 
doprovázení dětí z ústavní péče do náhradních rodin. 
Celkovým cílem projektu je etablovat tranzitní péči 
neboli doprovázení dítěte v systému sociálních služeb.
Tato služba v systému ČR chybí a je provozována 
pouze neziskovými organizacemi včetně organizace 
Šafrán dětem. Doprovázení dětí při změnách typu péče 
akcentuje jejich aktivní participaci na rozhodování 
o jejich vlastním osudu. Šafrán dětem tuto aktivní 
participaci podporuje projektem „Bezpečná síť – 
tranzitní péče jako systematický nástroj zapojení dětí 
do rozhodovacích procesů“. Do projektu byli kromě 
dětí zapojeni i experti z různých profesí (sociální 
pracovníci, pedagogové, zdravotníci).

Aktivity:

 školení metod komunikace s rodinou 
 a dětmi a rozvoj kompetencí;
 tvorba Metodiky a Standardů tranzitní péče 
 v pracovních skupinách; 
 kulatý stůl odborníků;
 tvorba instruktážních a osvětových videospotů;
 tvorba vzdělávacích programů;
 závěrečná konference.

Šafrán dětem disponuje akreditovaným kurzem 
„Základní vhled do problematiky komunikace s rodinou
a dětmi při poskytování sociálně právní ochrany dětí“ 
a v rámci semináře proškolil skupinu profesionálů, 
kteří v systému péče o ohrožené děti zjišťují názor 
dítěte (sociální a pedagogičtí pracovníci, zdravotníci 
a policisté). Vznikly materiály o tranzitní péči: 
Metodika tranzitní péče, Standardy tranzitní péče 
a Knížka bezpečného kontaktu. Díky kulatému stolu 
s názvem „Možnost etablování tranzitní péče 
v praxi“ se mohli odborníci seznámit s procesem 
tvorby Metodiky a Standardů tranzitní péče. Experti 
měli možnost vznikající dokumenty a materiály 
připomínkovat. Pro lepší ilustraci tranzitní péče vznikly 
čtyři videospoty: ① Proč je potřeba děti doprovázet?, 
② Co si o tom myslí děti, ③ Dítě na cestě – animovaný 
dokument, ④ Bezpečná síť v praxi. 

Šafrán dětem využívá při doprovázení principy 
nedirektivního, na člověka zaměřeného, přístupu 
C. R. Rogerse, vychází z teorie vztahové vazby, 
základů neuropsychologie a filozofie. Jejich 
výcvikový program je zaměřen na získání základních 
terapeutických dovedností při práci s dětmi 
předškolního a školního věku, přičemž se využívají 
pro dítě přirozená média, nástroje a komponenty 
(hra, dotek, symboly, kresba, písek atd.), a to 
v prostředí bezpodmínečného, přijímajícího 
a empatického vztahu.

Více o projektu:
www.safrandetem.cz

Projekt