Závěrečná konference projektu. 

Foto: Archiv Šafrán dětem, o. p. s.

závěrečná konference

instruktážní a osvětové videospoty

 1

školení metod komunikace – vzdělávací programy

materiály o tranzitní péči 

vzdělávací programy 

1)

Projekt v číslech

 1

dlouhodobý výcvikový program pro profesionály 

2)

 3

 3

1

 4

1

 Názvy programů: ① Příprava dítěte na tranzit a adaptace, ② Jak naslouchat a respektovat názor dítěte 

procházejícího složitou životní situaci a krizi v tranzitní péči, ③ Mezioborová komunikace v praxi. 

2

 Název výcviku: Výcvikový program specializovaný pro průvodce dítěte.

„Přínos projektu, který je od začátku koncipován jako etablování nové služby

doprovázení dítěte v tranzitní péči, spočívá především ve zviditelnění této 

problematiky a v praktické nabídce vzdělávacích a osvětových produktů,

které mohou dětem proces přechodů výrazně ulehčit. Pokud má být ovšem 

péče o ohrožené děti skutečně účinná a děti se mají do rozhodovacích procesů 

zapojit, je tato kontinuální služba zcela zásadně potřebná.“

Bc. Šárka Francírková,

ředitelka, Šafrán dětem, o. p. s.