Práce s rodinou zasaženou rozvodovým 

a porozvodovým konfliktem. 

Foto: Archiv Spondea, o. p. s.

První běh byl pilotní, hrazen z vlastních prostředků Spondey, teprve od druhého běhu byl kompletní 

program podpořen v rámci Malého grantového schématu financovaného z fondů EHP 2009–2014, 

Program CZ04 „Ohrožené děti a mládež“.

Běh  

Děti začaly/dokončily Rodiče začali/dokončili

1  

14/12 

12/9

2  

9/9 

10/10

3  

8/8 

12/12

4  

7/7 

8/8

Celkem 38/36 

42/39

Projekt v číslech