11

Příjemce 
SPONDEA, o. p. s. (ČR)

Partner
Oslo Krisesenter (NO)
Partner
Odbor sociální Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje (ČR)

Dítě v centru je skupinový program pro rodiče a jejich 
děti, který si klade za cíl snížit zátěž kladenou na děti 
během rodičovského konfliktu, který často doprovází 
rozvod manželství. Pracuje paralelně se skupinou dětí 
a skupinou dospělých a zároveň s rodinným systé-
mem jako celkem, přičemž propojuje pohled rodičů  
s potřebami jejich dětí, hledá jeden společný příběh, 
ve kterém každý bude mít své místo. Spondea pracuje 
jako jediný certifikovaný realizátor v českém prostředí 
s metodou Justine van Lawick „No Kids in the Middle“. 
Podmínkou pro vstup do programu je pravidelná účast 
na setkáních a ochota páru na dobu trvání programu 
pozastavit soudní řízení. 

Hlavní sdělení dětem:

 neumíme zařídit, aby se rodiče dali dohromady;
 dítě za rozvod (konflikty) nemůže;
 odpovědnost za dohodu nesou rodiče;
 dítě se nemusí přiklánět na stranu jednoho rodiče;
 to, že to nejde nyní, neznamená,  

že to nepůjde nikdy;

 dítě má právo se rodiče ptát a může nesouhlasit, 

když pomlouvá druhého rodiče;

 je normální, že se konflikty dějí;
 děti na to nemusí být samy – děti se ve skupině 

navzájem inspirují.

Dítě v centru

Projekt