Přibližně 10 000 dětí a mladých lidí bylo 

v České republice v roce 2015 v péči pěstounů. 

(Údaje čerpány ze zdrojů MŠMT, MPSV a MZ.)

mil. Kč

podpořených projektů 

doprovodné aktivity

V číslech

34,3

neziskových organizací

regionální/celostátní kampaně zaměřené 

na zvýšení povědomí o právech dítěte

 11

 2

 10

 4

nástrojů/postupů v oblasti efektivního zjišťování 

názorů dětí a jejich zapojení do různých typů 
rozhodovacích procesů

28