Příklady podpořených 

projektů 2014–2017

Ve filmu Planeta Česko vystupuje řada 

netradičních herců. Zde sysla obecného 

vyfotografoval režisér Marián Polák. 

©Beleco, z. s. Foto Marián Polák