Program v číslech

mil. Kč určených na financování projektů v otevřené výzvě

předložených žádostí v otevřené výzvě – 65% úspěšnost 
získání grantu

podpořených projektů (21 v oblasti biodiverzity, 
6 zaměřených na monitoring a 8 zabývajících se 
změnou klimatu)

mil. Kč průměrná výše uděleného grantu

partnerských projektů s donorskými státy

doprovodných aktivit v souhrnné výši schváleného 
grantu více než 5 mil. Kč

předem definovaný projekt

mil. Kč na financování projektů v Malém 
grantovém schématu

364,7

54

35

10,4

16
23

1

53

Vlčata z Podbezdězí

Vlci se v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj objevili 

v roce 2014 a jejich rozmnožování je od té doby 

dokladováno každoročně, naposledy v létě 2016.

Fotografie byla zachycena za použití fotopasti.

Foto Hnutí DUHA Olomouc