Pod názvem programu „Biodiverzita, 

monitoring a změna klimatu“ se skrývá více 

oblastí, na které se jeho podpora soustředila: 

ochrana biodiverzity, ekosystémové služby, 

monitorování životního prostředí a opatření 

související se změnou klimatu. Všechny 

mají ale jedno společné: ochranu životního 

prostředí s hlavním cílem zastavit ztrátu 

druhové rozmanitosti.

O programu

Ranní procházka. ©Beleco, z. s.

Foto Jan Matýsek