Spolupráce a partnerství

projektů a doprovodných aktivit ve spolupráci 
s partnery z Norska a Islandu

partnerských institucí z donorských zemí

inspirace

z Norska

z Islandu

33

16

15

1

Praha

Olomoucký kraj

Jihomoravský kraj

Plzeňský kraj

Jihočeský kraj