35

Terénní exkurze v rámci jednání Výboru 

pro spolupráci v norském Kjerringøy.

Foto Martina Bečvářová