34

„Náš celkový dojem z realizace projektů je velmi pozitivní. V rámci programu 
byly vybrány kvalitní projekty zaměřené na konkrétní výsledky, které přispěly 
k souladu jak s příslušnou legislativou, tak ke zvyšování povědomí a znalostí 
v této oblasti.

Při návštěvách podpořených projektů v různých částech České republiky jsme 
byli svědky velmi efektivního a vhodně naplánovaného využití bilaterálních 
fondů i dobře zvládnuté publicity.

Program CZ02 mimo jiné zahrnoval předem definovaný projekt, ve kterém 
byla hlavním partnerem Norská agentura pro životní prostředí – Norwegian 
Environment Agency (NEA). Od všech, kteří byli na naší straně zapojeni 
do zmíněného projektu, máme skutečně velmi kladnou zpětnou odezvu. 

Součástí Programu CZ02 bylo také tzv. Malé grantové schéma s konkrétními 
a uchopitelnými aktivitami, např. zaváděním a/nebo vypracováním akčních plánů 
týkajících se vybraných zranitelných a ohrožených druhů v České republice. 
Domníváme se, že právě toto velmi přispělo k naplnění vytyčeného cíle:  
‘zastavit ztrátu biologické rozmanitosti‘.

Spolupráce nám poskytla jedinečnou příležitost lépe poznat kulturu jiné země, 
její tradice, hodnoty, legislativu, systém řízení apod. Věříme, že naši partneři 
z České republiky to cítí podobně. V tomto smyslu naše spolupráce jistě zlepšila 
nejen vzájemné povědomí a porozumění, ale také přispěla k rozvoji vzájemné 
důvěry, přátelství a radosti z partnerství.“ 

Elisabeth Jernqvist & Svein Terje Baatvik   
Norská agentura pro životní prostředí

Spolupráce s norským partnerem programu