33

Název projektu 

Příjemce grantu 

Partner projektu 

Grant (Kč)

Komplexní plánovací, monitorovací,  Vysoké učení technické 

EKOTOXA s.r.o.

 

22 627 621

informační a vzdělávací nástroje  

v Brně

pro adaptaci území na dopady  

 

Norsk Institutt for bioøkonomi

klimatické změny s hlavním 

zřetelem na zemědělské a lesnické   

Ústav zemědělské ekonomiky

hospodaření v krajině 

 

a informací

  

  

Výzkumný ústav vodohospodářský

 

 

T. G. Masaryka, v.v.i.

CzechAdapt – Systém pro výměnu 

Ústav výzkumu globální 

Norges miljø- og biovitenskapelige

 

22 029 478

informací o dopadech změny  

změny AV ČR, v. v. i. 

universitet

klimatu, zranitelnosti a území ČR 

 

  

Mendelova univerzita v Brně

Adaptace sídel na změnu  

Civitas per Populi, o.p.s. 

Agentura Koniklec, o. p. s.

 

8 865 162

klimatu – praktická řešení 

a sdílení zkušeností 

  

Ústav výzkumu globální změny 

 

 

AV ČR, v. v. i.

 

 

Ekocentrum Koniklec, obecně 

 

 

prospěšná společnost

 

 

PORSENNA o.p.s.

 

 

Týmová iniciativa pro místní 

 

 

udržitelný rozvoj, o.p.s.