32

Název projektu 

Příjemce grantu 

Partner projektu 

Grant (Kč)

C4E Forum – sekce Adaptace budov  Šance pro budovy 

European Climate Foundation

 

525 800

na změnu klimatu

Resilience a adaptace na klimatickou  ZO ČSOP VERONICA 

Høgskolen i Oslo og Akershus 

8 474 364

změnu v regionálních strategiích

  

Místní akční skupina Opavsko z.s.

 

 

Národní síť Místních akčních skupin 

 

 

České republiky, z.s.

 

 

Vysoká škola báňská – Technická

 

 

univerzita Ostrava

Zavádění retenčních a infiltračních  

Koalice pro řeky 

Univerzita Palackého v Olomouci

 

7 863 849

adaptačních opatření v povodí

Moravy

Rámce a možnosti lesnických  

Mendelova univerzita 

Česká zemědělská univerzita

 

11 931 972

adaptačních opatření a strategií  

v Brně 

v Praze

souvisejících se změnami klimatu 

 

  

IFER – Ústav pro výzkum lesních 

 

 

ekosystémů, s.r.o.

  

Norsk Institutt for bioøkonomi

Pokračování bilaterální spolupráce 

Mendelova univerzita 

Norsk Institutt for bioøkonomi

 

301 245

ve výzkumu smrkových porostů  

v Brně

ve středním Norsku (COOP)

Rozšíření znalostí realizačního  

Mendelova univerzita 

Česká zemědělská univerzita

 

507 120

týmu FRAMEADAPT 

v Brně 

v Praze

  

Norsk institutt for skog og landskap

 

 

Fakultet for miljøvitenskap og 

 

 

naturforvaltning, Norges miljø- 

 

 

og biovitenskapelige universitet