31

Programová oblast č. 7: Adaptace na změnu klimatu

Název projektu 

Příjemce grantu 

Partner projektu 

Grant (Kč)

Rozvoj strategií přizpůsobení se  

Ústav výzkumu globální 

CI2, o.p.s

 

14 392 566

změně klimatu v podmínkách měst  změny AV ČR, v. v. i.

s využitím ekosystémově  

 

České vysoké učení technické v Praze

založených přístupů k adaptacím 

 

 

 

Institut plánování a rozvoje

 

 

hlavního města Prahy, 

 

 

příspěvková organizace

  

Stofnun Sæmundar fróða,

 

 

Háskóla Íslands

 

 

Nadace Partnerství

  

 

 

Univerzita Jana Evangelisty 

 

 

Purkyně v Ústí nad Labem

 

 

Útvar koncepce a rozvoje města 

 

 

Plzně, příspěvková organizace

Konference Mapping and  

Ústav výzkumu globální 

Miljødirektoratet

 

34 000  

Assessment of Ecosystems  

změny AV ČR, v. v. i.

and their Services

Podpora islandsko-českého  

Ústav výzkumu globální 

Stofnun Sæmundar fróða, 

 

460 744

partnerství v oblasti adaptací  

změny AV ČR, v. v. i. 

Háskóla Íslands

na změnu klimatu

Studijní návštěva zaměřená  

Ústav výzkumu globální 

Stofnun Sæmundar fróða, 

195 157

na sdílení a přenos znalostí v oblasti  změny AV ČR, v. v. i. 

Háskóla Íslands

ekosystémových služeb a adaptací 

na změny klimatu

Národní strategie adaptace budov  

Šance pro budovy 

Glopolis, o.p.s.

 

6 500 000

na změnu klimatu

Účast na ACEEE Summer Study on  

Šance pro budovy 

European Climate Foundation

 

298 000

Energy Efficiency in Buildings