29

Název projektu 

Příjemce grantu 

Partner projektu 

Grant (Kč)

Péče o vybrané lokality výskytu  

Agentura ochrany přírody 

SIT PRAGUE, a.s.

 

1 298 710

sysla obecného v ČR v roce 2015 

a krajiny České republiky 

  

Aeroklub MEMORIAL AIR 

 

 

SHOW Roudnice n. L. z.s.

 

 

Aeroklub Strakonice

 

 

Aeroklub Kyjov z.s.

 

 

AEROKLUB MIROSLAV, z.s.

 

 

Aeroklub Břeclav z.s.

 

  

Realizace záchranného programu  

Horní hrad, o.p.s. 

– 

678 163

užovky stromové v hornohradském 

údolí

  

Obnova biotopu perlorodky říční  

Agentura ochrany přírody 

– 

2 469 811   

v údolní nivě Lužního potoka  

a krajiny České republiky

a monitoring 

 

Monitoring rozšíření plcha velkého  

ALKA Wildlife, o.p.s. 

– 

973 537   

(Glis glis) a zjištění jeho stanovištních 

nároků v České republice 

Podpora kolonie sysla obecného  

Aeroklub Vyškov, z. s. 

– 

1 218 128  

na veřejném vnitrostátním letišti 

Vyškov (EVL Letiště Marchanice)