28

Název projektu 

Příjemce grantu 

Partner projektu 

Grant (Kč)

Monitoring sýčka obecného 

ZO ČSOP Nový Jičín 70/02 

– 

1 893 291

na Moravě

  

Rozšíření a biologie cikády viničné 

Masarykova univerzita 

– 

146 370   

(Tibicina haematodes) v České 

republice 

Podpora sysla obecného v rámci  

Aeroklub Raná, z.s. 

– 

362 762

záchranného programu – opatření 

č. 3.1.1. – zajištění managementu 

lokalit výskytu sysla na letišti 

Raná u Loun  

 

Zpracování odborných podkladů  

SAGITTARIA – Sdružení 

– 

783 216

pro rozhodnutí o ZPZCHD pro druhy:  pro ochranu přírody

šášina rezava a š. načernalá,  

střední Moravy

kohátka kalíškatá a starček 

oranžový 

 

   

Hadí údolí – osvěta o užovce 

Spolek Zamenis 

– 

557 600

stromové v Poohří

   

Realizace záchranného programu 

Aeroklub Kladno, z. s. 

– 

984 310

sysla obecného na lokalitě

Velká Dobrá

   

Komplexní realizace záchranného 

Občanské sdružení Ametyst – – 

1 821 573   

programu perlorodky říční na Ašsku pobočka Karlovy Vary

Zpracování odborných podkladů  

Česká společnost 

Ústav biologie obratlovců

 

1 264 265

pro rozhodnutí o ZPZCHD pro druhy:  ornitologická 

AV ČR, v.v.i.

sýček obecný (Athene noctua) 

a strnad zahradní (Emberiza 

hortulana)