Prostřednictvím 

EHP a Norských fondů 

přispívají 

Island, Lichtenštejnsko a Norsko 

ke snižování ekonomických a sociálních 

rozdílů v Evropském hospodářském 

prostoru a k posílení bilaterálních vztahů 

s 16 přijímajícími zeměmi ve střední, 

východní a jižní Evropě. EHP a Norské fondy 

patří mezi dotační tituly, které kladou 

důraz na sdílení a výměnu zkušeností 

mezi partnery.

Česká republika rozdělila v programovacím 

období 2009–2014 přibližně 

3,5 mld. Kč

které směřovaly do řady oblastí. Mezi 

nimi byla podpořena také oblast 

životního 

prostředí.