27

Název projektu 

Příjemce grantu 

Partner projektu 

Grant (Kč)

Detailní monitoring sýčka 

EnviEduca 

– 

1 349 639

obecného v Jihočeském kraji

  

Studie a příprava odborných  

Společnost pro ochranu 

– 

366 945

podkladů pro ochranu přástevníků  

motýlů

mařinkového (Watsonarctia casta) 

a svízelového (Chelis maculosa) 

v letech 2015–2016

   

Tvorba metodické příručky  

Česká zemědělská univerzita 

České vysoké učení technické

 

2 660 959

předcházení a řešení bobřích  

v Praze 

v Praze

konfliktů a definice stavu a vývoje 

populací bobra evropského v ČR  

 

Správa Národního parku Šumava

pro zvýšení efektivity Programu péče

Komunikace a evaluace cílů  

Česká zemědělská univerzita 

Høgskolen i Telemark

 

29 895

a postupů projektu MGSII-38 

v Praze

  

Plán péče pro rysa ostrovida, vlka  

Česká zemědělská univerzita 

Ústav biologie obratlovců

 

1 923 585

obecného a medvěda hnědého  

v Praze 

AV ČR, v. v. i.

v České republice 

Realizace vybraných opatření  

ALKA Wildlife, o.p.s. 

Muzeum Karlovy Vary,

  

994 462   

Záchranného programu sysla  

 

příspěvková organizace

obecného na jižní Moravě 

 

Karlovarského kraje

 

  

Realizace vybraných opatření  

ALKA Wildlife, o.p.s. 

– 

1 943 456

programu péče pro vydru říční 

v České republice

 

   

Sdílení zkušeností s výzkumem 

ALKA Wildlife, o.p.s. 

Norsk institutt for naturforskning

 

118 034  

a ochranou vydry říční

MONITORING CHEMISMU  

Výzkumný ústav 

– 

1 335 226 

 

A BIOMONITORING HORNÍ MALŠE  

vodohospodářský

SE ZAMĚŘENÍM NA NÁROKY  

T. G. Masaryka, v.v.i.

PERLORODKY ŘÍČNÍ