26

Název projektu 

Příjemce grantu 

Partner projektu 

Grant (Kč)

Založení nových odchovů sysla  

Agentura ochrany přírody 

Zoo Brno a stanice zájmových

 

751 049

obecného a osvětová činnost  

a krajiny České republiky 

činností, příspěvková organizace

v rámci realizace jeho záchranného 

programu  

Jihočeská zoologická zahrada

  

Hluboká nad Vltavou

  

ZO ČSOP Vlašim

 

Příprava záchranného programu  

Agentura ochrany přírody 

Muzeum Cheb, příspěvková

 

798 813

hořečky – hořeček nahořklý pravý  

a krajiny České republiky 

organizace Karlovarského kraje

(Gentianella amarella subsp.  

a marella) a hořeček drsný Sturmův 

(Gentianella obtusifolia subsp. 

sturmiana)

Příprava záchranného programu 

Agentura ochrany přírody 

ALKA Wildlife o.p.s.

 

931 125

pro raroha velkého (Falco cherrug) 

a krajiny České republiky  

Příprava záchranného programu  

Agentura ochrany přírody 

– 

1 245 208

pro krasce dubového (Eurythyrea  

a krajiny České republiky

quercus)  

Realizace záchranného programu 

Česká zemědělská 

– 

1 481 842  

pro perlorodku říční (Margaritifera  

univerzita v Praze

margaritifera) na katastrálním 

území VVP Boletice

Aktualizace záchranného programu  Agentura ochrany přírody 

– 

145 164

pro rdest dlouholistý 

a krajiny České republiky

Realizace záchranného programu 

ENKI, o.p.s. 

– 

277 284

užovky stromové   

Realizace záchranného programu 

Spolek Zamenis 

– 

589 560

užovky stromové v Poohří   

Realizace záchranného programu 

SAGITTARIA – Sdružení 

– 

1 632 268  

matizny bahenní 

pro ochranu přírody

 

střední Moravy