25

Název projektu 

Příjemce grantu 

Partner projektu 

Grant (Kč)

Příprava záchranného programu 

HERPETA – Česká asociace  

– 

1 021 445

pro ropuchu krátkonohou 

pro ochranu a výzkum

(Epidaela calamita) 

obojživelníků a plazů z.s.

Záchranný program pro zvonovec  

Agentura ochrany přírody 

Univerzita Hradec Králové

 

575 166

liliolistý (Adenophora liliifolia) 

a krajiny České republiky 

  

Univerzita Palackého v Olomouci

  

Výzkumný ústav lesního 

 

 

hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Sběr odborných podkladů  

Botanický ústav AV ČR, v. v. i. – 

1 880 965  

pro aktualizaci Záchranného 

programu pro hořeček 

mnohotvarý český (Gentianella 

praecox subsp. bohemica)

Populační studie a vliv sukcese  

Botanický ústav AV ČR, v. v. i. – 

776 262  

v populacích hvozdíku písečného 

českého v rámci realizačního 

projektu záchranného programu

Studie proveditelnosti revitalizace  

Beleco, z.s. 

KV+MV AQUA, spol. s.r.o.

 

1 566 084  

toků významných pro perlorodku říční

Ochrana populace perlorodky říční  

Obec Křišťanov 

Beleco, z.s.

 

4 340 089  

před komunálním znečištěním 

v klíčové lokalitě Blanice

Příprava záchranného programu  

Agentura ochrany přírody 

Českomoravské sdružení

 

317 695  

pro snědek pyrenejský kulatoplodý  a krajiny České republiky 

pro ochranu přírody z.s.

(Ornithogalum pyrenaicum subsp. 

sphaerocarpum) 

Příprava záchranného programu 

Agentura ochrany přírody 

Výzkumný ústav Silva Taroucy

 

539 044  

pro koniklec otevřený (Pulsatilla  

a krajiny České republiky 

pro krajinu a okrasné

patens)  

zahradnictví, v. v. i.