24

Název projektu 

Příjemce grantu 

Partner projektu 

Grant (Kč)

Propagace ochrany perlorodky 

Agentura ochrany přírody 

Beleco, z.s. 

 

1 319 672

říční a jejího habitatu 

a krajiny České republiky

Realizace záchranného programu 

ZO ČSOP Hasina Louny 

– 

982 642 

pro hvozdík písečný český 

(Dianthus arenarius subsp.  

bohemicus) – II. etapa

Záchrana ohroženého sysla  

Aeroklub Brno-Medlánky z.s. – 

169 606  

obecného na území letiště

Medlánky

Revitalizace povodí, optimalizace  

Agentura ochrany přírody 

GAMMARUS CZ, s.r.o.

 

1 562 300  

funkčních prvků a monitoring  

a krajiny České republiky 

v klíčové lokalitě perlorodky říční

Blanice a Zlatý potok

Aktualizace záchranného programu  Agentura ochrany přírody 

SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu

 

250 796  

matizny bahenní (Angelica palustris) a krajiny České republiky 

přírody střední Moravy

Realizace managementových  

Agentura ochrany přírody 

13/18 ZO ČSOP Silvatica 

 

354 947

opatření a monitoringu hořečku  

a krajiny České republiky

mnohotvarého českého v rámci 

Záchranného programu

Zpracování odborných podkladů  

Agentura ochrany přírody 

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

 

768 436  

pro rozhodnutí o vytvoření  

a krajiny České republiky

záchranného programu pro zvláště 

 

Jihočeská univerzita

chráněné druhy pobřežnice  

 

v Českých Budějovicích

jednokvětá, prasetník lysý 

a rozchodník huňatý

Aeroklub Mladá Boleslav – ochrana 

Aeroklub Mladá Boleslav 

– 

954 550

a péče o syslí kolonii Bezděčín

Realizace záchranného programu 

Univerzita Hradec Králové 

Univerzita Palackého v Olomouci

 

1 223 588

pro rdest dlouholistý (Potamogeton

praelongus Wulfen) 

 

Botanický Ústav akademie věd ČR

  

v Třeboni