23

Název projektu 

Příjemce grantu 

Partner projektu 

Grant (Kč)

Studijní cesta členů pozemkových  

Český svaz ochránců přírody 

Naturvernforbundet i Buskerud

 

271 160 

spolků do Norska

Monitoring přirozených lesů  

Výzkumný ústav Silva 

– 

7 525 584

České republiky 

Taroucy pro krajinu

 

a okrasné zahradnictví,

 

v. v. i.

Zvyšování povědomí veřejnosti 

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. 

Taggmanager, o. s.

 

7 330 347

o biodiverzitě v nepřírodních 

biotopech České republiky 

 

Vzdělávací a informační středisko

 

  

Bílé Karpaty, o. p. s.

Ochrana a udržitelný rozvoj  

Ministerstvo životního 

Agentura ochrany přírody

 

22 217 592

mokřadů v ČR 

prostředí 

a krajiny České republiky

  

Beleco, z.s.

  

Česká společnost ornitologická

  

ENKI, o.p.s.

  

Miljødirektoratet

  

Výzkumný ústav rostlinné 

  

výroby, v.v.i.

  

Zemědělská fakulta Jihočeské

  

univerzity

Kurz polární ekologie a výzkumu 

Ministerstvo životního 

Norsk Polarinstitutt

 

530 000  

polárních mokřadů 

prostředí

Monitoring a odchovy perlorodky  

Agentura ochrany přírody 

Občanské sdružení Ametyst –

 

484 913

říční na AŠSKU 

a krajiny České republiky 

pobočka Karlovy Vary

Realizace záchranného programu  

Agentura ochrany přírody 

– 

1 032 190

hnědáska osikového v letech 

a krajiny České republiky  

2015–2016