22

Název projektu 

Příjemce grantu 

Partner projektu 

Grant (Kč)

Přírodní rozmanitost Vysočiny 

Pobočka České společnosti  

ZO Českého svazu ochránců

 

10 870 384

 

ornitologické na Vysočině 

přírody Kněžice

  

Jihočeská univerzita

  

v Českých Budějovicích

  

Muzeum Vysočiny Jihlava,

 

  

příspěvková organizace

OCHRANA NAŠICH  

Český svaz ochránců 

Čmelák – Společnost přátel

 

9 248 060

NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ 

přírody 

přírody z.s.

– MOKŘADŮ A STEPÍ

– PROSTŘEDNICTVÍM  

 

Denemark

POZEMKOVÝCH SPOLKŮ

  

Naturvernforbundet i Buskerud

  

  

Pobočka České společnosti 

 

 

ornitologické na Vysočině

 

 

Sdružení pro venkov, z.s.

 

 

Výzkumný ústav vodohospodářský 

 

 

T. G. Masaryka, v.v.i. 

 

 

ZO ČSOP JARO JAROMĚŘ

 

 

ZO ČSOP JESENÍK NAD ODROU

 

 

ZO Českého svazu ochránců

 

 

přírody Kněžice

 

 

ZO ČSOP 38/02 Launensia

 

 

ZO ČSOP Pozemkový spolek HÁDY

 

 

ZO ČSOP – SEV Mravenec

 

 

ZO ČSOP VLAŠIM