21

Název projektu 

Příjemce grantu 

Partner projektu 

Grant (Kč)

Zmírnění důsledků fragmentace  

Česká zemědělská 

– 

12 211 915   

biotopů v různých typech krajiny  

univerzita v Praze

České republiky

 

Konference mezinárodní skupiny  

Česká zemědělská 

International Wader

 

208 050

pro výzkum a ochranu bahňáků  

univerzita v Praze 

Study Group

(International Wader Study 

Group – IWSG)

 

 

 

  

Monitoring evropsky významných  

Hnutí DUHA Olomouc 

Agentura ochrany přírody

 

6 935 071

druhů šelem ve vybraných  

 

a krajiny České republiky

lokalitách soustavy Natura 2000

  

Správa Národního parku

  

České Švýcarsko

  

  

Ostravská univerzita

  

Správa Krkonošského národního

 

  

parku Vrchlabí

  

Přírodovědecká fakulta Univerzity

 

  

Karlovy v Praze

Networking v ochraně  

Hnutí DUHA Olomouc 

Přírodovědecká fakulta

 

280 700

biodiverzity: konference  

 

Univerzity Karlovy v Praze

ECCB/ICCB  

  

Agentura ochrany přírody 

  

a krajiny České republiky

  

Ostravská univerzita

  

Society for Conservation Biology

Networking na semináři “Mapping  

Hnutí DUHA Olomouc 

Miljødirektoratet

 

51 000  

and Assessment of Ecosystems 

and their Services”