20

Název projektu 

Příjemce grantu 

Partner projektu 

Grant (Kč)

Komplexní přístup k ochraně 

Agentura ochrany přírody 

Centrum dopravního

 

8 196 733

fauny terestrických ekosystémů  

a krajiny České republiky 

výzkumu, v. v. i.

před fragmentací krajiny v ČR

  

EVERNIA s. r. o.

  

Výzkumný ústav Silva Taroucy

 

  

pro krajinu a okrasné

  

zahradnictví, v. v. i.

Mezinárodní spolupráce v ochraně 

Agentura ochrany přírody 

Infra Eco Network Europe

 

288 000

krajiny před fragmentací – IENE  

a krajiny České republiky

konference

Opatření pro zastavení úbytku  

Agentura ochrany přírody 

– 

7 999 695

biodiverzity na celostátní  

a krajiny České republiky

a regionální úrovni

Podpora výměny informací  

Masarykova univerzita 

Centrum pro dopravu a energetiku

 

7 838 495

o dopadech změny klimatu 

a adaptačních opatření na národní  

 

Integra Consulting s.r.o.

a regionální úrovni 

 

  

Univerzita Karlova v Praze –

  

Centrum pro otázky životního

  

prostředí

  

Zelený kruh

Červená kniha dřevin ČR,  

Mendelova univerzita 

Biosférická rezervace

 

7 695 774

Červená kniha ohrožených druhů  

v Brně 

Dolní Morava o.p.s.

lužních lesů BR Dolní Morava 

a Červený seznam ohrožených 

druhů ŠLP Křtiny

Krkonoše – člověk a příroda 

Správa Krkonošského 

– 

12 666 453  

 

národního parku Vrchlabí